Disclaimer

Aansprakelijkheid
De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. {BEDRIJFSNAAM} is niet aanprakelijk voor onjuiste en/of ontbrekende informatie op deze website. {BEDRIJFSNAAM} alsmede alle hiervan deel uitmakende onderdelen als bedoeld in artikel 2:24b BW en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Ervaart u problemen op de website?
Dan raden wij u aan uw browser te updaten. Voor de beste gebruikerservaring bevelen wij de nieuwe versie van Internet Explorer, FireFox, Google Chrome of Safari aan.

© {BEDRIJFSNAAM}

© 2024 Flora Olanda S.r.l. • Disclaimer • Webdevelopment: 2nd Chapter | Webdesign Studio